Personer med emneord «Java»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av David Egeland Egeland, David Senioringeniør +47 22840122 +47 99625747 david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Bilde av Are Dag Gulbrandsen Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 +47 97122198 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Bilde av Astrid Elisabeth Nordhagen Nordhagen, Astrid Elisabeth Overingeniør +47 22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Kaj Hejer Hejer, Kaj Senioringeniør +47 92064153 kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Bilde av Erlend Fedt Garåsen Garåsen, Erlend Fedt Senioringeniør +47 22840193 +47 91380968 e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Bilde av Gyrd Thane Lange Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47 22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Bilde av Nils Fredrik Gjerull Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47 22840071 +47 40451320 n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Bilde av Espen Adrian Jones Jones, Espen Adrian Senioringeniør +47 48087235 +47 48087235 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Thomas Boldevin Bjerke Bjerke, Thomas Boldevin Overingeniør +47 97796274 97796274 t.b.bjerke@usit.uio.no React, ReactNative, Javascript, Typescript, Java, Swift
Bilde av Martin Sandvik Sandvik, Martin Overingeniør 41516879 martin.sandvik@usit.uio.no Javascript, Web, Programmering, Java
Bilde av Øyvind Elgvin Elgvin, Øyvind Overingeniør 95934563 oyvind.elgvin@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Backend, Nettskjema, Brukerstøtte
Bilde av Abdulrahman Azab Azab, Abdulrahman Sjefingeniør +47 22840036 +47 46797339 abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Bilde av Sabry Razick Razick, Sabry Senior Engineer +47 22851119 (+47)93870788 sabry.razick@usit.uio.no Bioinformatics, Java, Python, R, Databases, Data mangement, Data intergration, Microbiology, UNIX, SLURM
Bilde av Abdulrahman Azab Azab, Abdulrahman Chief Engineer +47 22840036 +47 46797339 abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Bilde av Halvor Utby Utby, Halvor Sjefingeniør +47 22852972 +47 95997692 halvor.utby@usit.uio.no Apache, Resin, Jboss, Docker, Java, Ansible, Rundeck, OpenShift