Nettsider med emneord «Ledelsen»

Publisert 24. feb. 2012 12:06

IT-organisasjonen ved universitetet har hatt høy grad av kontinuitet med fire toppledere gjennom nesten førti år. Noen styreledere har det også blitt samt en rekke styrerepresentanter fra fakulteter og miljøer ved universitetet. Her er en kort presentasjon av topplederne og en oversikt over styrer og råd.