Nettsider med emneord «Mikromaskiner»

Publisert 2. sep. 2011 08:00

Tidlig på 80-tallet entret mikromaskinene banen. Man ante tidlig potensialet i den nye teknologien, men man ante også utfordringene både på brukersiden og for IT-organisasjonen som måtte innpasse mikromaskinene i infrastrukturen og tjenestetilbudet.

Publisert 2. sep. 2011 08:00

Utover på 80-tallet ble terminalene gradvis erstattet av mikromaskiner. Det var avgjørende at det nye arbeidsplassutstyret kunne dele og utnytte ressursene på nettet. Kroneksemplet var bruk av felles skriver. Det var særlig utfordrende å få til løsninger for PC-brukerne.

Publisert 1. okt. 2010 08:00

Utover på 80-tallet var det en kraftig økning i anskaffelser av mikromaskiner ved universitetet. Man innså de økonomiske utfordringene som lå i dette samt viktigheten av at utstyret som ble anskaffet faktisk passet med anbefalingene på EDB-sektoren.