Nettsider med emneord «NUSSE»

Publisert 28. aug. 2010 08:00

NUSSE ble bygget ved SI i Oslo i perioden 1950-54. NUSSE sto for «Norsk Universell Siffermaskin, Selvstyrt, Elektronisk». NUSSE blir ofte omtalt som Norges første regnemaskin. Maskinen ble også brukt av forskere ved UiO.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Dette kåseriet ble holdt av Åmund Lunde, EDB-Sentret i forbindelse med EDB-Sentrets 10-års jubileum i 1980, og går både 10 og 20 år tilbake i tiden. Les om de tidlige maskinene på universitetet og hvordan de virket og ble anvendt.  Få et inntrykk av hvordan virksomheten var organisert før EDB-Sentret så dagens lys i 1970.