Nettsider med emneord «Opplæring»

Publisert 19. des. 2012 13:25
Publisert 23. sep. 2010 08:00

Noen gjennomført satsing på brukeropplæring i EDB og IT i stor skala («grunnopplæring for alle») kom aldri. Opplæringen har pågått i rykk og napp fra 70-tallet til i dag, og mesteparten av opplæringen har skjedd i regi av EDB-Sentret og USE/USIT og tidvis i samarbeid med eksterne kursleverandører.