Nettsider med emneord «PC-nett»

Publisert 2. sep. 2011 08:00

Utover på 80-tallet ble terminalene gradvis erstattet av mikromaskiner. Det var avgjørende at det nye arbeidsplassutstyret kunne dele og utnytte ressursene på nettet. Kroneksemplet var bruk av felles skriver. Det var særlig utfordrende å få til løsninger for PC-brukerne.