Nettsider med emneord «PortaCOM»

Publisert 23. sep. 2010 08:00

IT-folk bruker uttrykket «killer application» (kort: killerapp) om et program eller system som førte til et teknologisk gjennomslag eller ga grobunn for en bestemt bruksmåte. PortaCOM var i høyeste grad et slikt system for UiO!