Nettsider med emneord «RBK/CYBER»

Publisert 26. apr. 2010 15:23

De første typiske beregningsoppgavene ble utført som nattjobber på CDC 3300. I nattkøen kunne fysikere, kjemikere og andre kjøre mer regneorienterte jobber. Kapasiteten ble fort utnyttet, og tilbudet av regnekraft ble i 1972 supplert med Regneanlegget Blindern-Kjeller. RBK-anlegget tilbød mer regnekraft enn CDC 3300 og var et tilskudd til «de regningstrengende», men også en avlastning for mer «ordinær» EDB-bruk.