Nettsider med emneord «Samarbeidsprosjekter»

Publisert 13. sep. 2010 08:00

I kjøvannet av TJENER-prosjektet, og med den nye distribuerte måten å tilby IT-tjenester, økte interessen for IT. Flere fakulteter og institutter ønsket å gjøre opp status på dette området og få hjelp til å komme videre med nye løsninger. Dette resulterte i flere større og mindre samarbeidsprosjekter mellom miljøene og USIT. Blant de mer omfattende satsingene var samarbeid med JUS, HF, MED og Sentraladministasjonen.