Nettsider med emneord «Samordna Opptak»

Publisert 19. sep. 2010 08:00

I dag er det en selvfølge for studentene å sende inn en samlet søknad over nettet om opptak til høyere utdanning. Slik var det ikke før Samordna Opptak (SO) ble etablert i 1990. SO brakte et manuelt og uoversiktlig opptakssystem fram til en samordnet og brukervennlig IT-basert tjeneste bygget på en opptaksmodell med lokale opptak og nasjonal samordning. Universitetet i Oslo og USIT spilte en nøkkelrolle i utviklingen av SO.