Nettsider med emneord «Studenter og IT»

Publisert 24. aug. 2011 08:00

EDB og IT var lenge myntet på forskning og administrasjon. På midten av 90-tallet var tiden moden for en gjennomført satsing fra universitetets side for å tilby studentene IT-tjenester på linje med universitetssamfunnet for øvrig.

Publisert 21. sep. 2010 08:00

Studentene har vært med som EDB- og IT-brukere fra langt tilbake på 70- og 80-tallet, men sporadisk og gjerne basert på lokal velvilje eller gjennom veileder – ikke nødvendigvis ut fra en gjennomtenkt og vedtatt strategi. Midt på 90-tallet var tiden kommet for en breddesatsing på Studenter & IT.

Publisert 19. sep. 2010 08:00

IT var lenge forbeholdt forskningen og ganske fraværende i undervisningen. Etter hvert som datanettet og kommunikasjonstjenestene ble bygd ut, og studentene kom med for fullt som IT-brukere, var grunnlaget lagt for å ta i bruk IT i undervisningen. Her forteller vi om noen tidlige aktiviteter.

Publisert 19. sep. 2010 08:00

Ved inngangen til 90-tallet økte studenttilstrømningen og presset på både administrasjon og fakulteter var merkbart. NyST-prosjektet kom derfor i gang etter oppdrag fra Universitetsdiretøren som et samarbeidsprosjekt mellom USIT, SiO og Studieavdelingen og der USIT ved ADB-seksjonen hadde prosjektledelsen.

Publisert 19. sep. 2010 08:00

Tanken om et eget anlegg for laveregrads undervisning i informatikk dukket opp på slutten av 70-tallet som følge av overbelastningen på DEC-10. På denne tiden var også tilstrømningen til informatikkstudiet større en forutsatt. I 1982 ble det anskaffet et DEC-20-anlegg til bruk i informatikkundervisningen.

Publisert 28. mars 2010 08:00

Med Fronter (tidligere ClassFronter) fikk universitetet et IT-basert system for administrasjon av undervisningen.