Nettsider med emneord «Studentnett»

Publisert 21. sep. 2010 08:00

Studentene har vært med som EDB- og IT-brukere fra langt tilbake på 70- og 80-tallet, men sporadisk og gjerne basert på lokal velvilje eller gjennom veileder – ikke nødvendigvis ut fra en gjennomtenkt og vedtatt strategi. Midt på 90-tallet var tiden kommet for en breddesatsing på Studenter & IT.