Nettsider med emneord «TJENER-prosjektet»

Publisert 14. sep. 2010 08:00

De nye IT-tjenestene skulle henge sammen fra skrivebordet og ut i verden og baseres på åpne løsninger og standarder og det hele skulle samordnes for universitetet som helhet. Tjenermaskinen var limet.

Publisert 14. sep. 2010 08:00

USE valgte å samle sentrale aktiviteter for overgang til distribuerte EDB-tjenester i TJENER-prosjektet. Driftsmiljøet ved USE med daværende driftsjef, nå IT-direktør Lars Oftedal i spissen, sto sentralt i utformingen av idégrunnlag, prosjektplan og gjennomføring. Prosjektet ble igangsatt i 1989 og gikk over to-tre år.

Publisert 14. sep. 2010 08:00

Her er noen eksempler på tjenermaskiner som var i bruk i 1990. Det er kanskje noen som husker disse maskinene...