Nettsider med emneord «Tekstbehandling»

Publisert 21. sep. 2010 08:00

Med gode programmer for PC og Mac, rimelige PostScript laserskrivere og tilhørende teknologi kunne plutselig alle lage sine egne publikasjoner på skrivebordet. På begynnelsen av 80-tallet kom også Donald Knuths TeX, og da ble det også mulig å «sette» kompliserte teknisk/matematiske dokumenter (eller for den saks skyld bøker) med formler og symboler.

Publisert 21. sep. 2010 08:00

Med DEC-10 kom SOS og RUNOFF. SOS var et tidlig eksempel på et redigeringsprogram (editor), og RUNOFF var et enkelt, men nyttig formatteringsprogram for tekst. Populære parhester den gangen og benyttet av de aller fleste brukere. Senere kom Microsoft Word, Word Perfect og andre kjente tekstbehandlingsprogrammer.

Publisert 21. sep. 2010 08:00

Fra slutten av 70-tallet var det et stort marked for spesialmaskiner for tekstbehandling, og det kom flere slike anlegg på universitetet i denne perioden – ofte myntet på kontorpersonalet som brukergruppe. Tekstbehandling med SOS/RUNOFF på DEC-10 var ikke et alternativ for denne gruppen, og flommen av mikromaskiner var ikke kommet ennå.