Nettsider med emneord «Terminalnett»

Publisert 2. sep. 2010 08:00

På EDB-Sentret begynte man å tenke på terminalnett allerede tidlig i den satsvise tidsalderen – framsynt og dristig den gangen. Vi fikk muligheter for å knytte terminaler til fellesanlegget, både terminaler for satsvis kjøring mot fellesanlegget og så smått om senn også terminaler for interaktiv bruk.