Nettsider med emneord «Tungregning»

Publisert 4. apr. 2011 20:00

Utover på 80-tallet var RBK-anlegget og Fysikk/Kjemi-anlegget de viktigste ressursene for beregningstunge oppgaver ved universitetet. I tungregnesammenheng besto disse anleggene av lite tidsmessig utstyr basert på gammeldags teknologi og med begrenset kapasitet. En vektorprosessor ville lette situasjonen.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Convex-C120 (Konrad) var en generell datamaskin med en del spesialiteter både i maskin- og programvaren som gjorde at den kunne regne svært fort etter datidens standard. Konrad var en typisk minisuperdatamaskin.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Nattjobber på CDC 3300 og regneoppdrag på CYBER 74 på RBK var fra tidlig av det vesentligste tilbudet til våre «tungregnere». Men her ble kapasiteten sprengt mot slutten av 70-tallet, og man så seg om etter avlastende løsninger. Det resulterte i at de «harde fagene» fikk sin egen lokale maskin, Fysikk/Kjemi-anlegget (F/K-anlegget).

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Fakultetene kom tidlig med i EDB-sammenheng. MN sto i en særstilling i så måte, men også andre fakulteter kom raskt på banen. Vi forteller litt om tidlige EDB-anvendelser i forskningen, om noen viktige programsystemer og om tjenester for brukere med behov for regnekraft. 

Publisert 2. sep. 2010 08:00

I tråd med IT-strategien ble det utover på 90-tallet satt i verk flere tiltak for å rette oppmerksomhet og ressurser mot primærvirksomhetene ved universitetet og i 1999 ble Gruppe for vitenskapelig databehandling opprettet ved USIT. Opptakten til dette kom tidligere, bl.a. i kjølvannet av et nasjonalt program for tungregning.

Publisert 17. mai 2010 08:00

Over til UNIX-baserte løsninger også for tungregning. Fra en vektorprosessor tilknyttet VAX-anlegget gikk man nå over til en klynge med UNIX-maskiner som til og med kjørte i parallell.

Publisert 26. apr. 2010 15:23

De første typiske beregningsoppgavene ble utført som nattjobber på CDC 3300. I nattkøen kunne fysikere, kjemikere og andre kjøre mer regneorienterte jobber. Kapasiteten ble fort utnyttet, og tilbudet av regnekraft ble i 1972 supplert med Regneanlegget Blindern-Kjeller. RBK-anlegget tilbød mer regnekraft enn CDC 3300 og var et tilskudd til «de regningstrengende», men også en avlastning for mer «ordinær» EDB-bruk.