Nettsider med emneord «USE og USIT»

Publisert 2. apr. 2011 15:00

Fra EDB-Sentret (og før det) til dagens USIT og lokal IT har det skjedd en betydelig utvikling av universitetets IT-organisasjon med grundig utredningsarbeid og strategiplaner som basis for faglige valg og virksomhet.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

EDB-Sentret ble opprettet i 1970, godt fundert i det satsvise paradigmet for databehandling. Ti år senere hadde interaktive databehandling hadde tatt over, og tankegangen om distribuerte tjenester begynte å våkne. EDB-Sentret ble omorganisert til USE og senere til USIT samtidig som ADB-avdelingen kom med.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

Den sentrale IT-organisasjonen har også endret sin indre struktur ved flere anledninger. Ledelsesstrukturen har endret seg og avdelinger, seksjoner og faggrupper har kommet og gått.

Publisert 4. sep. 2010 08:00

I 1988 sto det nye Informatikkbygget i Gaustadalléen 23 klart til innflytting. Hit flyttet Institutt for informatikk, Norsk Regnesentral og USE.