Nettsider med emneord «Universitetsbiblioteket»

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Bruk av EDB spredte seg ubønnhørlig fra MN til andre fakulteter og fagmiljøer. Både SV, HF og UB var tidlig ute, og de andre fulgte etter.