Nettsider med emneord «Unix»

Publisert 2. jan. 2020 10:25
Publisert 5. sep. 2019 09:25
Publisert 16. jan. 2019 11:18
Publisert 6. nov. 2015 12:26
Publisert 19. des. 2012 13:38
Publisert 19. des. 2012 13:35
Publisert 19. des. 2012 13:35
Publisert 14. sep. 2010 08:00

I forkant av TJENER-prosjektet startet arbeidet med å etablere et nett av arbeidsstasjoner med UNIX tjenermaskiner – først internt ved USE og deretter i et økende antall brukermiljøer. Her er historien om dette, basert på et foredrag av Knut Borge, USIT.

Publisert 14. sep. 2010 08:00

I forbindelse med TJENER-prosjektet startet arbeidet med innføring av UNIX som strategisk operativsystem ved universitetet. En rekke UNIX-baserte tjenermaskiner og arbeidsstasjoner ble anskaffet og satt i drift. En maskin med en litt spesiell rolle var Ulrik der alle kunne prøve seg på å bruke UNIX operativsystem. Men hvorfor ble UNIX valgt...?