Nettsider med emneord «VAX-anlegg»

Publisert 28. aug. 2010 08:00

Det ble på et tidspunkt vedtatt at VAX-maskiner skulle ta over for DEC-10. De første VAXene kom i drift parallelt med DEC-10 gikk for fullt, og VAX-anlegget var med lenge etter DEC-10. VAX-anlegget var ikke én maskin, men flere VAXen montert i klynge.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

DEC-10 la sammen to og to for siste gang i 1987. Her skal vi fortelle litt om hvordan prosessen rundt utskiftningen av DEC-10 forløp og hvilken tenkning som lå til grunn for det neste steget i utviklingen av EDB-tjenestene – overgangen fra interaktiv til distribuert databandling.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Dette er fortellingene om fellesanleggene CDC 3300 som kom i 1967 og DEC-10 som overtok i 1976. Disse to maskinene hadde avgjørende innvirkning på EDB-bruken ved universitetet. Vi forteller også om andre maskiner som fantes på universitetet før og etter disse to anleggene.