Nettsider med emneord «cerebrum»

Publisert 11. okt. 2021 12:14
Publisert 16. jan. 2020 11:20
Publisert 17. feb. 2017 09:05

Arbeidsgruppa sitt forslag til korleis Cerebrum-samarbeidet i BOTT skal fungere, etter overgang til felles kodebase.

Status: Utkast

Publisert 17. feb. 2017 09:05

Arbeidsgruppa sitt utkast til korleis Cerebrum core skal utviklast etter overgang til felles kodebase i IT-BOTT.

Publisert 9. nov. 2016 13:24

Passordtjenester er en nettapplikasjon som lar brukere bytte passordet sitt ved Universitetet i Oslo. Tjenesten fungerer også for brukere som har glemt sitt gamle passord, eller har fått sin brukerkonto sperret på grunn av manglende passordbytte.

Publisert 2. juli 2016 18:40

Mål for sprinten: Få ny passord-app klar for prodsetting!

Publisert 2. juli 2016 18:38

Mål for sprinten: Ferdigstille passord-app

Publisert 2. juli 2016 18:32

Mål for sprinten: Ny passordapp klar for prod!

Publisert 27. juni 2016 11:26

Mål for sprinten: Redusere etterslepet av saker.

Publisert 27. juni 2016 11:22

Mål for sprinten: Få opp prototype for bedre passordskifte!

Publisert 27. juni 2016 11:16

Mål for sprinten: Få utvikla ny AD-integrasjon ferdig, med unntak av Xpand og Office365.

Dette er ein bonus-sprint, relatert til UiO integrasjonsarkitektur

 

Publisert 20. juni 2016 09:33

Mål for sprinten: Fornøgde Cerebrum-partnarar.

Blant anna utviklast meir SMS-funksjonalitet i Cerebrum.

Publisert 30. apr. 2016 20:56

Dette er tredje av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Publisert 30. apr. 2016 20:55

Mål for sprinten: Hendingsdreven AD-integrasjon i pilot-prod for aktivering og deaktivering!

Dette er andre av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Publisert 28. apr. 2016 21:08

Mål for sprinten: Få meldingskø og API Manager ut i pilot.

Dette er første av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Publisert 19. apr. 2016 06:01

Mål for sprinten: Null etterslep på saker!

 

Publisert 30. mars 2016 15:26

Mål for sprinten: DevOps tiltak

 

Publisert 9. mars 2016 09:23

Mål for sprinten: Grupper i Exchange

 

Publisert 17. feb. 2016 11:57

Mål for sprinten: E-Valg til UiB og bedre passordbytteopplevelse

 

Publisert 3. feb. 2016 10:24

Mål for sprinten: Automatisert testing for Cerebrum

 

Publisert 6. jan. 2016 09:25

Mål for sprinten: REST-API for administrativt web-grensesnitt til den Digitale Eksamensløsningen

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Få fullført første versjon av integrasjon med CIM.

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Automatisert testing for Cerebrum

Publisert 6. okt. 2015 14:26

Mål for sprinten: Cerebrum for UH-sektoren

Publisert 5. okt. 2015 13:33