Nettsider med emneord «cerebrumfelles»

Publisert 28. mai 2019 13:49

Fellesmøte mellom UiO og Cerebrum-partnarane. Formålet er å ha eit forum for å diskutere det som er felles, og å enkelt kunne komme med innspel og diskutere store og mindre saker relatert til brukaradministrasjon, og Cerebrum.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 26. mars 2019 13:16

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 6. feb. 2019 20:21

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 2. des. 2018 22:24

Telefonmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane for å diskutere spesifikasjon for automatisk oppretting av brukarkontoar til ansatte.

Informerer også om status på UH-IAM sin RFI.

Mål for møtet: Bli einige om ein spesifikasjon som kan fungere for dei fleste instansane.

Publisert 7. nov. 2018 13:52

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 11. sep. 2018 14:13

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 26. juni 2018 12:28

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 18. apr. 2018 14:17

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 1. des. 2017 14:54

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 4. okt. 2017 15:15

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne innspel til agenda!

Publisert 29. aug. 2017 13:21

Fellesmøte mellom USIT og Cerebrum-partnarane.

Send gjerne inn innspel til agenda!

Publisert 27. juni 2017 14:11

Vi samlar alle Cerebrum-partnarar som ønsker det, for å diskutere felles behov og funksjonalitet. Ta opp ymse tema, still spørsmål, kom med forslag eller berre bli oppdatert. Formålet er bedre samarbeid både mellom USIT og partnarane, og skape eit forum partnarane seg i mellom.

Send inn innspel til agenda!

Publisert 12. mai 2017 11:28

Vi samlar alle Cerebrum-partnarar som ønsker det, for å diskutere felles behov og funksjonalitet. Ta opp ymse tema, still spørsmål, kom med forslag eller berre bli oppdatert. Formålet er bedre samarbeid både mellom USIT og partnarane, og mellom partnarane.

Send inn innspel til agenda!

Publisert 7. feb. 2017 13:57

Vi samlar alle Cerebrum-partnarar som ønsker det, for å diskutere felles behov og funksjonalitet. Ta opp ymse tema, still spørsmål, komm med forslag eller berre bli oppdatert. Formålet er bedre samarbeid både mellom USIT og partnarane, og mellom partnarane.

Send inn innspel til agenda!