Nettsider med emneord «devops»

Publisert 25. mai 2016 19:20

Vi tek ei oppsummering av korleis det har gått med vårt DevOps-forsøk, der utviklarane har fått tilgang til prod og har prodsatt sjølv i eit halvt års tid.

Målet med møtet er å konkludere med om vi skal fortsette med denne ordninga på permanent basis eller ikkje, og kva treng vi eventuelt må endre på.

Publisert 1. jan. 2013 20:57