Nettsider med emneord «intark»

Publisert 13. sep. 2017 08:58

Mål for sprinten: Få ADMS som dekker gamal integrasjon sine behov i Cerebrum-prod mot AD-testmiljø, samt Soft-launche RabbitMQ – få i drift, migrer vekk frå gamal pilot-mq.

Publisert 9. jan. 2018 14:07

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 22. sep. 2017 09:45

Sprinten handler i hovudsak om RabbitMQ, ny API Manager (Gravitee), og AD microservice.

Publisert 19. des. 2016 18:25

Ein sprint med blanda drops, blant anna: Zabbix-overvåking av weblogin,  DigeksD og Cerebrum, fullføre ny passord-app og ny AD-integrasjon.

Publisert 30. okt. 2018 10:01

Mål: Canvas-MS i prod + Alle utviklarane er kjende med kode og skisser for eValg3

Publisert 19. des. 2018 09:07

Mål: Alle er kjent med kode og skisser relatert til eValg3

Publisert 24. jan. 2017 09:27

Ein sprint med to parallelle løp: Forberede for eValg-utvikling, og fullføre passord-app.

Publisert 21. mai 2018 09:53

Mål: Alt klart for ny Canvas-integrasjon (som er mulig).

Publisert 1. okt. 2018 22:02

Mål: Canvas-MVP i staging

Publisert 11. okt. 2018 14:35

Mål: Canvas-MS i staging innan 8. november.

Publisert 3. sep. 2018 13:14

Mål: Canvas-MVP i staging

Publisert 13. feb. 2017 08:45

Ein sprint med to parallelle løp: Forberede for eValg-utvikling, og fullføre passord-app.

Publisert 6. sep. 2017 15:16

Mål for sprinten: Få prodsatt og driftsatt RabbitMQ, og få AD microservice til å køyre frå Cerebrum prod, mot eit AD-testmiljø.

Publisert 23. jan. 2018 12:54

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 3. apr. 2018 21:30

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 14. mars 2017 10:03

Hovedmål for løpet er å implementere gunnleggende funksjonalitet i administrator-grensesnittet i eValg 3

Publisert 6. mars 2018 12:56

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 2. des. 2018 21:53

Mål: eValg3

Publisert 15. nov. 2017 10:32
Publisert 5. des. 2017 13:41

Mål: Få API manager i prod før jul!

Publisert 13. feb. 2018 13:56

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 27. juni 2016 11:16

Mål for sprinten: Få utvikla ny AD-integrasjon ferdig, med unntak av Xpand og Office365.

Dette er ein bonus-sprint, relatert til UiO integrasjonsarkitektur

 

Publisert 2. juli 2016 18:38

Mål for sprinten: Ferdigstille passord-app

Publisert 9. aug. 2018 21:44

Mål: Videreutvikle Canvas-integrasjon

Publisert 30. apr. 2016 20:55

Mål for sprinten: Hendingsdreven AD-integrasjon i pilot-prod for aktivering og deaktivering!

Dette er andre av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.