Nettsider med emneord «personreg»

Publisert 28. sep. 2015 13:57

Mål for sprinten: Ryddig Exchange-integrasjon

Publisert 4. sep. 2015 12:25

Mål for sprinten: Bedre sikkerhet

Publisert 28. aug. 2015 16:30

Mål: Office 365-samtykke ved UiO

Publisert 5. aug. 2015 16:36

Mål: Ny versjon av Personreg

Publisert 25. juni 2015 10:53

Mål: Office 365 @ UiA

Publisert 2. juni 2015 11:23

Mål: Ny AD-synk for UH-sektor

Publisert 13. mai 2015 09:11

Mål: Oppsamlings-sprint for diverse hastesaker

Publisert 16. apr. 2015 12:07

Mål: Ferdigstille Weblogin - Delegate 2

Publisert 16. mars 2015 20:02

Mål: Fullføre Weblogin: Delegate

Publisert 23. feb. 2015 09:37

Mål: Forbedringer i Cerebrum for TSD

Publisert 27. jan. 2015 14:15

Mål: Digital Eksamen v2

Publisert 7. jan. 2015 06:13

Mål: Oppgradere Cerebrum til ny pythonversjon

Publisert 27. nov. 2014 07:02

Mål: Ferdigstille EIS/ePhorte-integrasjon

Publisert 26. nov. 2014 10:41

Mål: TSD økt prosjektkapasitet.

Publisert 20. nov. 2014 11:53

Mål: Støtte nye, offentlige ID-typer i Cerebrum

Publisert 31. okt. 2014 09:42

Personreg var en nettapplikasjon for innhenting av persondata til universitetet sitt daværende lønns- og personalsystem. Tjenesten ble brukt ved ansettelse av personer som skulle ha timelønn eller kompensasjon for enkeltoppdrag.

Tjenesten ble lagt ned 30. april 2021, ved overgang til nytt system for økonomi og lønn.