Nettsider med emneord «sprint»

Publisert 13. sep. 2017 08:58

Mål for sprinten: Få ADMS som dekker gamal integrasjon sine behov i Cerebrum-prod mot AD-testmiljø, samt Soft-launche RabbitMQ – få i drift, migrer vekk frå gamal pilot-mq.

Publisert 9. jan. 2018 14:07

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 19. des. 2016 18:25

Ein sprint med blanda drops, blant anna: Zabbix-overvåking av weblogin,  DigeksD og Cerebrum, fullføre ny passord-app og ny AD-integrasjon.

Publisert 24. jan. 2017 09:27

Ein sprint med to parallelle løp: Forberede for eValg-utvikling, og fullføre passord-app.

Publisert 21. mai 2018 09:53

Mål: Alt klart for ny Canvas-integrasjon (som er mulig).

Publisert 1. okt. 2018 22:02

Mål: Canvas-MVP i staging

Publisert 11. okt. 2018 14:35

Mål: Canvas-MS i staging innan 8. november.

Publisert 3. sep. 2018 13:14

Mål: Canvas-MVP i staging

Publisert 12. juni 2017 09:14

Mål for KIA: SAP integrasjon i produksjonsmiljø (ut av pilot)

Mål for INT:

Publisert 30. okt. 2018 10:01

Mål: Canvas-MS i prod + Alle utviklarane er kjende med kode og skisser for eValg3

Publisert 19. des. 2018 09:07

Mål: Alle er kjent med kode og skisser relatert til eValg3

Publisert 13. feb. 2017 08:45

Ein sprint med to parallelle løp: Forberede for eValg-utvikling, og fullføre passord-app.

Publisert 6. sep. 2017 15:16

Mål for sprinten: Få prodsatt og driftsatt RabbitMQ, og få AD microservice til å køyre frå Cerebrum prod, mot eit AD-testmiljø.

Publisert 14. mars 2017 10:03

Hovedmål for løpet er å implementere gunnleggende funksjonalitet i administrator-grensesnittet i eValg 3

Publisert 17. sep. 2014 13:19

Digeksd versjon 1

Publisert 24. sep. 2014 06:41

Personreg token-autentisering

Publisert 3. nov. 2014 18:39

Ferdigutvikle Personreg v2

Publisert 20. nov. 2014 11:53

Mål: Støtte nye, offentlige ID-typer i Cerebrum

Publisert 13. mai 2015 09:11

Mål: Oppsamlings-sprint for diverse hastesaker

Publisert 2. juni 2015 11:23

Mål: Ny AD-synk for UH-sektor

Publisert 25. juni 2015 10:53

Mål: Office 365 @ UiA

Publisert 25. juni 2017 20:21

Mål for sprinten: Fungerende mantallsløsning

Publisert 15. nov. 2017 10:32
Publisert 5. des. 2017 13:41

Mål: Få API manager i prod før jul!

Publisert 13. feb. 2018 13:56

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum