Nettsider med emneord «uait»

Publisert 2. juli 2016 18:40

Mål for sprinten: Få ny passord-app klar for prodsetting!

Publisert 2. juli 2016 18:32

Mål for sprinten: Ny passordapp klar for prod!

Publisert 27. juni 2016 11:26

Mål for sprinten: Redusere etterslepet av saker.

Publisert 27. juni 2016 11:22

Mål for sprinten: Få opp prototype for bedre passordskifte!

Publisert 27. juni 2016 11:16

Mål for sprinten: Få utvikla ny AD-integrasjon ferdig, med unntak av Xpand og Office365.

Dette er ein bonus-sprint, relatert til UiO integrasjonsarkitektur

 

Publisert 20. juni 2016 09:33

Mål for sprinten: Fornøgde Cerebrum-partnarar.

Blant anna utviklast meir SMS-funksjonalitet i Cerebrum.

Publisert 30. apr. 2016 20:56

Dette er tredje av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Publisert 28. apr. 2016 21:08

Mål for sprinten: Få meldingskø og API Manager ut i pilot.

Dette er første av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Publisert 19. apr. 2016 06:01

Mål for sprinten: Null etterslep på saker!

 

Publisert 30. mars 2016 15:26

Mål for sprinten: DevOps tiltak

 

Publisert 9. mars 2016 09:23

Mål for sprinten: Grupper i Exchange

 

Publisert 17. feb. 2016 11:57

Mål for sprinten: E-Valg til UiB og bedre passordbytteopplevelse

 

Publisert 3. feb. 2016 10:24

Mål for sprinten: Automatisert testing for Cerebrum

 

Publisert 6. jan. 2016 09:25

Mål for sprinten: REST-API for administrativt web-grensesnitt til den Digitale Eksamensløsningen

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Få fullført første versjon av integrasjon med CIM.

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Automatisert testing for Cerebrum

Publisert 6. okt. 2015 14:26

Mål for sprinten: Cerebrum for UH-sektoren

Publisert 28. sep. 2015 13:57

Mål for sprinten: Ryddig Exchange-integrasjon

Publisert 4. sep. 2015 12:25

Mål for sprinten: Bedre sikkerhet

Publisert 28. aug. 2015 16:30

Mål: Office 365-samtykke ved UiO

Publisert 5. aug. 2015 16:36

Mål: Ny versjon av Personreg

Publisert 25. juni 2015 10:53

Mål: Office 365 @ UiA

Publisert 2. juni 2015 11:23

Mål: Ny AD-synk for UH-sektor

Publisert 13. mai 2015 09:11

Mål: Oppsamlings-sprint for diverse hastesaker

Publisert 16. apr. 2015 12:07

Mål: Ferdigstille Weblogin - Delegate 2