Nettsider med emneord «uait»

Publisert 4. aug. 2014 13:21

Kompetansedeling av digeksd/weblogin

Publisert 2. sep. 2014 14:42

Intern funksjonalitet for Digeks

Publisert 27. nov. 2014 07:02

Mål: Ferdigstille EIS/ePhorte-integrasjon

Publisert 26. nov. 2014 10:41

Mål: TSD økt prosjektkapasitet.

Publisert 3. nov. 2014 18:39

Ferdigutvikle Personreg v2

Publisert 20. nov. 2014 11:53

Mål: Støtte nye, offentlige ID-typer i Cerebrum

Publisert 17. sep. 2014 13:19

Digeksd versjon 1

Publisert 24. sep. 2014 06:41

Personreg token-autentisering

Publisert 7. jan. 2015 06:13

Mål: Oppgradere Cerebrum til ny pythonversjon

Publisert 27. jan. 2015 14:15

Mål: Digital Eksamen v2

Publisert 23. feb. 2015 09:37

Mål: Forbedringer i Cerebrum for TSD

Publisert 16. mars 2015 20:02

Mål: Fullføre Weblogin: Delegate

Publisert 16. apr. 2015 12:07

Mål: Ferdigstille Weblogin - Delegate 2

Publisert 13. mai 2015 09:11

Mål: Oppsamlings-sprint for diverse hastesaker

Publisert 2. juni 2015 11:23

Mål: Ny AD-synk for UH-sektor

Publisert 25. juni 2015 10:53

Mål: Office 365 @ UiA

Publisert 5. aug. 2015 16:36

Mål: Ny versjon av Personreg

Publisert 28. aug. 2015 16:30

Mål: Office 365-samtykke ved UiO

Publisert 4. sep. 2015 12:25

Mål for sprinten: Bedre sikkerhet

Publisert 28. sep. 2015 13:57

Mål for sprinten: Ryddig Exchange-integrasjon

Publisert 6. okt. 2015 14:26

Mål for sprinten: Cerebrum for UH-sektoren

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Automatisert testing for Cerebrum

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Få fullført første versjon av integrasjon med CIM.

Publisert 6. jan. 2016 09:25

Mål for sprinten: REST-API for administrativt web-grensesnitt til den Digitale Eksamensløsningen

Publisert 20. juni 2016 09:33

Mål for sprinten: Fornøgde Cerebrum-partnarar.

Blant anna utviklast meir SMS-funksjonalitet i Cerebrum.