Nettsider med emneord «uait» - Side 2

Publisert 30. mars 2016 15:26

Mål for sprinten: DevOps tiltak

 

Publisert 19. apr. 2016 06:01

Mål for sprinten: Null etterslep på saker!

 

Publisert 28. apr. 2016 21:08

Mål for sprinten: Få meldingskø og API Manager ut i pilot.

Dette er første av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Publisert 30. apr. 2016 20:56

Dette er tredje av tre sprintar som handler om bestillingar frå UiO integrasjonsarkitektur.

 

Publisert 27. juni 2016 11:16

Mål for sprinten: Få utvikla ny AD-integrasjon ferdig, med unntak av Xpand og Office365.

Dette er ein bonus-sprint, relatert til UiO integrasjonsarkitektur

 

Publisert 27. juni 2016 11:22

Mål for sprinten: Få opp prototype for bedre passordskifte!

Publisert 27. juni 2016 11:26

Mål for sprinten: Redusere etterslepet av saker.

Publisert 2. juli 2016 18:40

Mål for sprinten: Få ny passord-app klar for prodsetting!

Publisert 2. juli 2016 18:32

Mål for sprinten: Ny passordapp klar for prod!

Publisert 4. sep. 2015 12:25

Mål for sprinten: Bedre sikkerhet

Publisert 28. sep. 2015 13:57

Mål for sprinten: Ryddig Exchange-integrasjon

Publisert 6. okt. 2015 14:26

Mål for sprinten: Cerebrum for UH-sektoren