Nettsider med emneord «ux»

Publisert 10. aug. 2017 12:26

Det fins mange ulike måtar å samle inn data på, men dei har alle fellestrekk og eit felles mål - å finne ut meir om ei bestemt brukargruppe eller eit spesifikt problem. I dette blogginnlegget vil eg prøve å skildre forskjellane på eit utval metodar for å gjere datainnsamling, samt beskrive kva formål kvar av dei passar best til. Målet er å gi deg som skal i gang med datainnsamling ei veiledning til kva metode du bør velje og kva som er viktig å tenkje på undervegs.

Publisert 8. juni 2017 12:16

Vi har vært på UXLx i Lisboa. Der har vi lært om hvordan Facebook, Fitbit og ledende designere innen feltet jobber for at du som bruker skal bli litt lykkeligere, og hva vi som lager systemer og innhold må tenke på.

Publisert 18. okt. 2017 13:14

Mange av innlegga vi har publisert har fokusert på teori for å hjelpe dykk å lage dykkar eiga verktøyskasse - no er det på tide å utvide denne. Målet for dette innlegget er å hjelpe deg til å ta eit steg vidare inn i UX-verda gjennom å la deg fasinere av alle dei gode og dårlege løysingane du finn rundt deg!

Publisert 21. aug. 2017 11:40
Publisert 1. sep. 2016 13:39
Publisert 21. jan. 2020 13:47
Publisert 1. des. 2020 16:10
Publisert 1. sep. 2021 13:48
Publisert 2. sep. 2021 14:04
Publisert 29. juni 2022 12:08
Publisert 22. sep. 2022 13:40
Publisert 31. aug. 2020 14:46
Publisert 1. jan. 2013 20:57
Publisert 1. jan. 2013 20:57