Are Evju

Senior Adviser - IT Director´s Office Staff
Image of Are Evju
Norwegian version of this page
Phone +47 22840160
Mobile phone +47 93266572
Room 3107
Username
Visiting address Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo

Bakgrunn

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Bachelor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Arbeidsområde

  • Personvern
  • IT-kontraktsrett
  • Informasjonssikkerhet
Published Jan. 16, 2019 11:16 AM - Last modified Jan. 17, 2019 12:36 PM