2015

Publisert 6. nov. 2015 14:49

Music Moves er et nytt «Massive Open Online Course» (MOOC) utviklet av Institutt for musikkvitenskap (IMV) i samarbeid med DML-seksjonen på USIT.

Publisert 2. okt. 2015 07:41

I oktober kan du lære mer om lur bruk av IT. USIT hjelper studenter og ansatte til en tryggere IT-hverdag.

Publisert 11. sep. 2015 12:58

USIT har den siste tiden vært både i Apollon og Computerworld. Det er seksjon for IT i forskning som er i vinden, og det er på grunn av de stadig voksende mengder forskningsdata og økte krav om åpne og tilgjengelige datasett. 

Publisert 28. apr. 2015 08:46

Kreftforskere bruker Abel og Colossus, UiOs tungregneanlegg,til å finne ut av hvilke gener som kun finnes i kreftceller. Nettmagasinet ISGTW (International Science Grid this week) har en lengre artikkel om denne forskningen og hvordan tungregning blir brukt i arbeidet.

Publisert 9. mars 2015 14:14

USIT har nå lansert en løsning som gir forskerne ved UiO opptil 1 terabyte (TB) gratis lagringsplass.

Publisert 9. jan. 2015 09:08

USIT feirer inngangen til det nye året med opprettelse av to nye enheter: Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging og Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning. I tillegg knyttes to daglig leder-stillinger direkte til Underavdeling for stabs- og støttefunksjoner.