TSD, Abel og big data

USIT har den siste tiden vært både i Apollon og Computerworld. Det er seksjon for IT i forskning som er i vinden, og det er på grunn av de stadig voksende mengder forskningsdata og økte krav om åpne og tilgjengelige datasett. 

Big data – store datamengder

Det genereres fantastiske mengder forskningsbaserte data, spesielt fra grenene som benytter beregningsvitenskap. EU har oppfordret alle sine medlemsland til å åpne tilgangen til forskningsdata slik at de kan brukes også av andre, så forskerne får nå gradvis mulighet til å studere langt større datamengder enn før. Dette åpner for datadrevet forskning; ny forskning som kan gjennomføres på nye datatyper og større datamengder.

Mann i datarom
Hans Eide i maskinrommet (Foto: Yngve Vogt)

Mye muligheter

Store datamengder gir tidligere uante muligheter. Men hvilke data finnes, hvilke data kan åpnes, og hvordan må dataene merkes og organiseres for å kunne brukes og gjenbrukes?

USIT i Apollon

Apollon har skrevet om hvordan UiO og USIT arbeider med bruk og lagring av både åpne og lukkede datasett, og om utvikling av systemer for metadata og merking slik at data som skal deles, organiseres etter en internasjonal standard. Hans Eide, seksjonssjef ved USITs seksjon for IT-støtte til forskning forteller om god og mindre god lagring av forskningsdata. Les Dataeksplosjonen fremmer forskningen i Apollon.

USIT i Computerworld

Computerworld har også snakket med Hans Eide. Intervjuet med Eide kommer i en artikkel om innovasjon og deling av data, der også og Arnoldo Frigessi ved forskningssenteret Big Insight uttaler seg. Her er fokus på om mulighetene big data gir, og nye metoder og verktøy som kan utvikles og brukes for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett. For at datasettene skal kunne sammenstilles og brukes i det hele tatt, må de være åpne. De store datamangdene som lagres og behandles i UiO og USITs Tjenester for sensitive data (TSD) er ikke åpne, men selv innenfor denne svært sikre løsningen er det mulig å få tilgang til dataene også fra utenfor USIT og UiO. Les Innovasjon vs. Personvern i Computerworld. 

Publisert 11. sep. 2015 12:58 - Sist endret 11. sep. 2015 13:10