Disputas fra USITer

Andreas Dobloug, som er ansatt på USIT i gruppe for nettdrift, forsvarte i går, 31. august 2016, sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingen er skrevet ved Institutt for klinisk odontologi: An Assessment of Provider and Patient Behaviour within the Public Dental Services.

Doblougs funn viser at tannlegene på landsbasis diagnostiserer karies etter like kriterier. Han har også funnet at kvaliteten på fyllinger lagt av norske tannleger er rimelig høy. Arv og miljø har relativt stor effekt på tilfellene der pasienter diagnostiseres med karies, mens pasienter i alle aldre ser ut til å følge det samme mønsteret i kariesaktivitet over tid: antall tilfeller med ny karies minsker.

USIT gratulerer Andreas!

 

Publisert 1. sep. 2016 08:55 - Sist endret 7. sep. 2016 09:58