Organisasjonsendring på USIT

USIT starter høstsemesteret med justert organisasjon. Med helt nye Underavdeling for IT i forskning, har USIT nå fire underavdelinger.

Hvorfor organisasjonsendring?

Organisasjonsendringen er blant annet en oppfølging av arbeidet med evaluering av forrige omorganisering, og skal gjøre organisasjonens støtte til strategisk retning klarere, med prioritering av universitetsspesifikk IT og en tydeligere brukerorientering. I tillegg skal endringen bidra til tydeliggjøring av ansvars- og oppgavefordeling, hensiktsmessig koordinering og til å bedre USITs endrings- og leveranseevne.  

Hva er nytt?

Underavdelingene

Underavdeling for IT i forskning er helt ny, og Underavdeling for IT-drift og Underavdeling for virksomhetstjenester har nye navn. Disse er nå henholdsvis Underavdeling for IT-infrastruktur og Underavdeling for brukernære tjenester. Underavdeling for stab og støtte er uendret. 

Seksjonene

Seksjon for IT-støtte i forskning, som tidligere var å finne i Underavdeling for virksomhetstjenester, er nå løftet opp et nivå og er nå en egen underavdeling. Gruppene i underavdelingen er de samme som fantes i den tidligere seksjonen. I tillegg har Seksjon for klientnær drift flyttet fra tidligere Underavdeling for IT-drift til Underavdeling for brukernære tjenester.

Slik blir antallet seksjoner i den nye Underavdeling for brukernære tjenester lik antallet i den gamle Underavdeling for virksomhetstjenester, mens den nye Underavdeling for IT-infrastruktur får én seksjon mindre enn den gamle Underavdeling for IT-drift.

Nye underdirektørstillinger

Direktør i den nye underavdeling for IT i forskning er Gard Thomassen, tidligere seksjonsleder for Seksjon for IT i forskning. Stillingen direktør for Underavdeling for brukernære tjenester er lyst ut. Ellers er grupper og seksjoner, og ledelsen i disse, de samme som tidligere.

Publisert 14. juli 2017 13:16 - Sist endret 11. mars 2019 09:52