Midlertidig flytting til NEMKO

Sommeren 2017 til våren 2018 skal det installeres nytt kjølesystem (kjølebafler) i Kristen Nygaards hus. Dette er omfattende arbeid og betyr at de ansatte må flytte ut i tiden arbeidet pågår.

Ut- og innflytting pågår puljevis etter hvilken sone man har kontor i. De midlertidige kontorene vil være på NEMKO.

Entreprenøren regner med å bruke fire til seks uker på hver sone.

Publisert 13. juni 2017 09:13 - Sist endret 13. juni 2017 09:13