Ny MOOC fra UiO

An Introduction to Norwegian er omtalt både i rektors blogg og i Uniforum, og USIT hadde en ikke ubetydelig rolle i utviklingen og produksjonen av dette gratis online-kurset (MOOC)

Gratis, Internett-basert språkopplæring

An Introduction to Norwegian er en MOOC (Massive Open Online Course), altså et kurs som holder samme kvalitet som kursene det blir gitt undervisning i fysisk på UiO, men som er gratis tilgjengelig for alle som kan følge kurset på Internett. Leksjonene er filmet og legges ut slik at deltakerne gjennom en innsats på minst fem timer i uken gjennom fire uker, skal kunne lære grunnleggende norsk språk og kultur.

Kurset starter 16. januar og er åpent for påmelding. Kurset er utviklet primært for folk som vil studere eller arbeide i Norge, men UiO retter også lanseringen mot nyankomne flyktninger som trenger å lære seg norsk raskt.

Nybrottsarbeid

– Kombinasjonen av åpent nettkurs og chat-bot er spennende læringsteknologisk nybrottsarbeid for undervisning ved UiO som vi vil følge opp, sier seksjonsleder Linda Johnsen i USITs seksjon for digitale medier i læring.

– Nå, en uke før start, så er det påmeldt over 10 000 lærende fra 160 ulike land og vi vil følge med på hvor mange som gjennomfører og hvilke tilbakemeldinger som gis. Vi er veldig fornøyd med jobben vi har gjort her, og vi tar med erfaringene videre til nye prosjekter, avslutter Johnsen.

USITs bidrag

USIT v/DML (Seksjon for digitale medier i læring) ved Audun Bjerknes, har bidratt med anbudsutsetting og valg av produksjonsselskap, og selv stått for regi, opptak og etterbehandling i instruksjonsvideoer og trailer. Svein Harald Kleivane, også fra DML, har vært prosjektkoordinator og teknisk tilrettelegger, og har også ivaretatt kvalitetssikringsrutinene mellom UiO og Futurelearn (plattformen kurset er tilgjengelig på). Kleivane har bidratt med læringsdesign for kurset, altså planlegging av hvordan kurset bør legges opp på en måte som passer sjangeren. 

Vil du vite mer?

Les gjerne mer om kurset An Introduction to Norwegian:

Publisert 12. jan. 2017 12:07 - Sist endret 17. jan. 2017 08:58