IT-støtte gjennom hele prosjektet på UiO

Med bruk av nettbrett for datainnsamling får institutt for Spesialpedagogikk (ISP) helt nye data til forskningen.

Hjelp internt på UiO

Når forskere på UiO ønsker å gå nye veier, er det mye og god hjelp å få. USIT kan hjelpe med tilpassing og utvikling av programvareløsninger, sette opp nettbrett per prosjekt og sørge for at dataene behandles og lagres på en sikker måte som er i overensstemmelse med den strenge personvernlovgivningen i Norge. I tillegg har UiO på UV-fakultetet sin egen EngageLab, som bidrar med design og rådgivning og utvikler løsninger for en rekke teknologiske plattformer.

Nye metoder

Da forskere på Institutt for spesialpedagogikk (ISP) ønsket en ny tilnærming i sin utprøving av et ordlæringsverktøy, fikk de akkurat det de ville ha. Til studien «The vocabulary learning challenge» ville de studere effekten av et digitalt læringsprogram blant 2.-klassinger i sitt naturlige læringsmiljø, og analysere dataene i lovmessig sikre omgivelser, men med enkel tilgang. 

Dataene i studien kommer fra oppgaver barna løser i en app på nettbrett. Nettbrettene ble kjøpt inn av ISP, og appen ble utviklet i samarbeid med UiOs egen EngageLab. USIT satte opp nettbrettene på en slik måte at barna kun fikk tilgang til den spesialutviklede appen. Da kunne forskerne trygt gi nettbrettene til barna uten å bekymre seg for at de skulle bli distrahert eller drive med andre ting. Måten USIT satte opp nettbrettene på, gjorde det også svært enkelt å installere appen på alle brettene, samt reinstallere og oppdatere dem.  

Mange fordeler

Med en slik nettbrettstudie får ISP muligheten til å analysere hvor lang tid barna benytter på hver de ulike oppgavene, om rekkefølgen på oppgavene påvirker besvarelsen og andre vurderinger underveis. Og dermed får de et mål på selve dynamikken i læringsprosessen, ikke bare sluttresultatet. De kaller det for «online data». Andre fordeler med bruk av nettbrett i en slik studie er at barna får jobbe i sine naturlige omgivelser og tas ikke ut av klasserommet og inn på et datarom eller i et «test-rom», noe som kan påvirke barnet, forteller Janne von Koss Torkildsen som er prosjektleder for studien. I første runde skal studien involvere fem skoler med barn på andre trinn, for neste år å omfatte rundt 400 barn. Det blir da enda viktigere at kontroll- og installeringsprosessen er enkel, og det er den her, takket være den effektive driften av nettbrettene som USIT legger opp.

Internt utviklede verktøy som fungerer sammen

Fra appen leveres dataene til UiOs nettskjema og videre inn i TSD, USITs lagringstjeneste for sensitive data. Integrasjonen mellom appen og Nettskjema er enkel siden begge er utviklet på UiO. Nettskjema er spesielt tilpasset for å kunne sende sensitive data med personopplysninger direkte til TSD og slik slipper man at data lagres på nettbrettene barna bruker. Her er datasikkerheten og barnas personvern ivaretatt gjennom hele prosessen.

Bruk av apper og nettbrettløsninger i forskningssammenheng har økt kraftig det siste året, og stadig flere ser de nye gevinstene av å kunne samle inn data på denne måten. En utfordring for oss som utvikler undervisningsopplegg til bruk ute i skolen, har vært at det er vanskelig å måle i hvilken grad opplegget vårt faktisk blir fulgt. Gjennom nettskjema får vi detaljerte data om hvor ofte og hvor lenge appen vår er blitt brukt av hvert enkelt barn. Dermed kan vi se om tidsbruk på appen gjennom prosjektperioden har sammenheng med hvor mye de lærer. Vi kan også luke ut data fra de som ikke har fulgt opplegget. Dette øker kvaliteten på dataene og gjøre at vi kan trekke sikrere konklusjoner i forskningen vår, legger Torkildsen til.

USIT deltar i prosjektene

USIT deltar for tiden aktivt med 5-6 forskningsprosjekter tilknyttet UiO hvor datainnsamlingen gjøres fra mobile enheter. En helt ny forskningstjeneste har med dette blomstret opp, og USIT er på god vei til å etablere et eget konsept rundt det som trengs for å planlegge denne formen for datainnsamling. Det handler om alt fra hvilket utstyr som skal benyttes, design av løsning, utforming av nettskjema, innlogging med mer.

Både innkjøp nettbrett og utvikling av apper er forholdsvis kostbart for prosjektene. Om etterspørselen vokser og USIT blir spisset på denne type tjenester, kunne det være en fordel om nettbrettene kunne leies av USIT for en begrenset periode, kommenterer Torkildsen.

 

Publisert 19. apr. 2017 13:18 - Sist endret 19. apr. 2017 13:18