NIX og USIT aukar farten Internett-leverandørar kan tilby

NIX, Norwegian Internet Exchange, blir drifta ved USIT på UiO og har no for fyrste gong ein kunde som tilbyr ein kapasitet på 100 Gbit/s ut til sine kundar. USIT har sett opp NIX for å gjere dette mogeleg og Internett-leverandørar og innhaldsleverandørar i Oslo-området kan no gje sine kundar rask og effektiv lokal og regional samtrafikk.
Publisert 15. mars 2018 10:58 - Sist endret 15. mars 2018 11:07