2019

Publisert 21. feb. 2019 12:07

Tjenester for sensitive data (TSD) har blitt større enn noen kunne forutse da utviklingen startet.