Nye driftsverktøy i produksjon – mreg og Nivlheim på plass

USIT har nylig satt to nyutviklede driftsverktøy i produksjon - mreg og Nivlheim. Nå er det mye som blir enklere.

mreg

mreg er et system som inneholder all informasjon om hoster, ipadresser, maskin-nettgrupper, hostpolicy og dns soner ved UiO.  All informasjon i mreg er tilgjengelig via API'er og kommandolinjeklienten "mreg-cli" for autentiserte LDAP-brukere.

Tidligere hadde kun noen få personer mulighet til å gjøre dns-endringer fra bofh-klienten til cerebrum, men med ny og forbedret tilgangskontroll er det nå mulig å gi delegerte tilganger til lokal IT og andre deler av Usit for å gjøre registreringer. Vi håper dette kan bidra til å gjøre driftshverdagen enklere for mange.

Vi har allerede fått mange henvendelser om tilgang, så vi vet at flere allerede er i gang.

Nivlheim

Nivlheim er et system som USIT har utviklet for å samle informasjon for hele maskinparken på ett sted. Data hentes fra hver maskin uavhengig av operativsystem og gir en helhetlig oversikt over maskinparken. Dataene som samles inn gjøres tilgjengelig via et API, slik at de kan hentes ut og brukes av andre automatiserte systemer. Dette er blitt en svært sentral komponent i USITs driftsautomatikk.

Nivlheim er i produksjon i ny versjon og har vært det i noen uker allerede.

Den store nyheten her er også er forbedret tilgangskontroll som gjør at lokal IT og enheter på USIT kan for oversikt over og se sine maskiner.

Publisert 4. des. 2019 13:52 - Sist endret 4. des. 2019 13:52