TSD mot nye høyder

Tjenester for sensitive data (TSD) har blitt større enn noen kunne forutse da utviklingen startet. 

Stort brukermøte

I februar arrangerte underavdeling for forskningsstøtte på USIT det første TSD-brukermøtet. TSD er UiOs plattform for sikker innsamling, behandling og forskning på sensitive data.

Om lag 150 personer møtte opp, og blant dem var det både brukere, framtidige brukere og andre med interesse for ny, nyttig og spennende teknologi. På brukermøtet ble flere av prosjektene som bruker TSD presentert, og nye funksjoner og løsninger ble lagt fram.

På programmet finner du både jakt på skjulte formuer i skatteparadis, gensekvensering for bruk i personlig tilpasset medisin, ernæringsforskning og mye annet spennende.

TSD i utvikling og vekst

TSD har i dag nesten 3000 brukere og 530 prosjekter. Personvern som oppfyller lovens strenge krav er innebygd og oppfylt fra innsamlingen av data, som kan skje både fra datamaskiner, mobiler, nettbrett og f.eks. smartklokker, gjennom behandlingen og for eksempel tungregneoperasjoner eller videoanalyse, til lagring og oppbevaring.

Nytt er også den innebygde samtykkeportalen som sørger for at GDPR (personvernforordningen) oppfylles ved at deltakere i forskningsstudier når som helst selv kan trekke tilbake samtykke som er gitt til bruk av sensitive data.   

I tillegg utvides nå tungregnemodulen i TSD. Mange av prosjektene har behov for prosessering av store datamengder, og med Colossus 3.0 kan TSD tilby raskere beregninger til flere. 

TSD i Uniforum

gard tomassen og supercomputer
Foto: Uniforum, Ola Sæther

I forbindelse med brukermøtet hadde Uniforum en fin artikkel om TSD, nyheter og prosjekter.

 

Publisert 21. feb. 2019 12:07 - Sist endret 21. feb. 2019 12:18