UUUKA på USIT

USIT satser på kompetanse og informasjon om UU – Universell utforming. For de ansatte i Webseksjonen var uka 8. til 12. april UUUKA, en hel uke med foredrag, Workshops og planlegginssesjoner om uniformell utforming av de digitale omgivelsene på UiO.

Et løft

ansatt i webseksjoenn samlet rund bord med gruppearbeid
Mange deltok i diskusjoner rundt bordene på UUuka. 

– Vi tar et skikkelig løft nå, sier Tomm Eriksen, gruppeleder i UX-gruppa på USIT. – Vi har jo ansvar for at egenutviklede verktøy overholder lovkravene og retningslinjene for UU slik at de er gode i bruk for alle. Vi må også jobbe for å gjøre det enklere for brukerne av Vortex, den USIT-utviklede nettpubliseringsløsningen på UiOs, å lage nettsider som også er universelt utformet. En del avhenger av verktøyet, men en del vil alltid være brukerens ansvar. Her kommer informasjon og opplæring inn, fortsetter Tomm.

Hva er universell utforming?

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos brukerne. Når du lager noe som er universelt utformet, kan alle bruke den, uavhengig av syn, hørsel eller motorisk funksjon. Loven sier at IT-løsninger som er utviklet i 2014 eller senere skal være unverselt utformet, men eksisterende løsninger har frist for å oppfylle lovverket til 1. januar 2021.

UiOs nettsted

UiOs nettsted har et spesielt fokus for flere av deltakerne på UU-uka. UiOs nettsted ble gjennomgått på UU av Difi i 2018, og resultatet viste flere forbedringspunkter. Om ikke lovkravene oppfylles i tide, kan det vente bøter. Nettsidene blir blant annet målt på at det finnes såkalt alt-tekst til bilder slik at også de som bruker leselist får med seg betydningen av bildet. Annet som vurderes er om teksten en klikker på for å åpne en lenke faktisk beskriver hva den gjør, og at sidene bruker overskriftsnivåer hierarkisk, altså at overskrift 3 følger overskrift 2. Disse punktene er også viktig for de som bruker leselist. Dette er kun tre kriterier, men disse syndes det mye mot på UiO, viser gjennomgangen.

Også applikasjoner og programmer

På UUuka deltok også utviklere fra andre seksjoner på UIST. – Dette er et godt tiltak for å øke oppmerksomheten og kompetansen om UU, sier Joakim Hålandsvåg, Scrum-master i seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter. – Fokus på UU i våre applikasjoner har økt de siste årene, og vi fortsetter arbeidet med å få det inn i alle utviklingsprosessene, avslutter han. For programmer og andre digitale verktøy brukerne møter på UiO, skal også være universelt utformet.

Også de som kjøper inn og jobber med anskaffelse av systemer og verktøy ha UU-fokus. Gruppeleder Tomm forteller at det må være et krav i anbudsprosessen for IT-løsninger at de er universelt utformet, og kravet må følges opp gjennom hele innkjøpet. – Etter UUuka nå, ønsker å legge en plan for å øke bevisstheten om UU også utenfor USIT og tradisjonelle IT-miljøer. Å få UU-krav inn i prosesser og i opp bevisstheten til alle som trenger det, blir viktig framover, avslutter han.

Nyttige dager

martien Eklund ved siden av en skjerm som viser en tankeboble
Martine Eklund vil at vi skal ha UU i tankene,

Det er Martine Eklund, Espen Jones og Mikael Olausson som har stått for planlegging og gjennomføring av UUUKA.

Eklund startet UUKA med et svært nyttig foredrag der hun vektla at alle kan ha bruk for universelt utformede tjenester. De fleste av oss har vært i en situasjon med midlertidig nedsatt motorikk, for eksempel brukket arm eller lignende, eller i en situasjon det vi bare kan bruke én arm, for eksempel om en har et barn på armen. Behov for UU er altså ikke bare for permanente tilstander, men også for midlertidige tilstander og situasjoner. Om man tilbyr brukerne tjenester som ikke er universelt utformet, er det en nedvurdering av hele grupper mennesker som faktisk ikke får tilgang til tjenestene de har krav på. 

Rundt 1 million mennesker i Norge har behov for at de digitale tjenestene de skal benytte, er universelt utformet. 

Veien videre

UUUKA er begynnelsen på et forsterket fokus på USIT og UiO. I løpet av uka ble det oppdaget flere forbedringspunkter og verktøy og søk for å avdekke nettsider som mangler bestemte UU-kriterier. Søk etter lenketekster som ikke beskriver lenkens mål, ga for eksempel mange treff. Lenketekster som "Klikk her", "PDF" og "Les mer" finner i masser på UiOs nettsider og må unngås siden de ikke gir mening for dem som bruker leselist. Ansvarlige nettredaktører kan vente seg en e-post om ikke lenge med beskjed om å "stramme opp" publisister som ikke har beskrivende lenketekster og på andre måter bryter med UU-prinsippene. 

Informasjonen om krav til universell utforming må bedre i alle ledd i organisasjonen, og det planlegges et større arbeid for nå ut til de som trenger det, både innenfor utvikling, publisering og innkjøp.

Publisert 30. apr. 2019 14:54 - Sist endret 6. mai 2019 12:46