2021

illustrasjonsbilde av robot
Publisert 17. nov. 2021 15:53

På UiO har robotiserte prosesser (Robotic process automation / RPA) vært i bruk i snart tre år, og nå er det prosessen med å registrere gyldig fravær fra eksamen og annet obligatorisk arbeid eller oppmøte, som har fått robot-hjelp.

Bilde av bergsaker i maskinrom
Publisert 12. feb. 2021 13:11

UiO og USIT oppfyller drømmen om data som svarer til FAIR-prinsippene; lagret slik at de er ekte gjenfinnbare og dermed også kan deles, etterprøves og gjenbrukes.