Tildeling fra Forskningsrådet til Norwegian Artificial Intelligence Cloud

Forskningsrådet har innvilget 22 nye prosjekter for forskningsinfrastruktur. Blant dem er Norwegian Artificial Intelligence Cloud, og søknaden er skrevet på USIT.

Norwegian Artificial Intelligence Cloud søkte i fjor også men nådde ikke helt opp, men i år gikk søknaden gjennom. Det er Gard Thomassen ved USIT på UiO som eier søknaden. Han har over lang tid jobbet med søknaden og kosortiet som står bak. Søknaden er på  73,8 millioner, og nå skal det forhandles om det endelige beløpet. Konsortiet har deltakere fra UiO, SIMULA, NORCE, UiB, UiA, SINTEF AS, UNINETT Sigma2, NTNU og UiT. 

Norwegian Artificial Intelligence Cloud er en e-infrastruktur som skal sikre at norske forsknings-, utdannings-, og innovasjonsaktører innenfor mange fagfelt vil få tilgang til nødvendig kompetanse og e-infrastruktur for kunstig intelligens. Denne infrastrukturen vil få stor betydning for at regjeringens mål om å ta i bruk kunstig intelligens kan nås i løpet av de neste årene.

Nåleøyet for slike søknader er svært trangt. I første runde av søknadsbehandlingen vurderer internasjonale fageksperter i hvilken grad forskningsinfrastrukturene vil kunne bidra til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Vurderingen til fagekspertene er rådgivende for Forskningsrådets videre behandling av søknadene.

I andre runde vurderer Forskningsrådets administrasjon infrastrukturenes nasjonale betydning slik den er definert i Områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og hvilken strategisk relevans infrastrukturene har ut fra norske forskningsprioriteringer.

En samlet innstilling blir deretter lagt frem for Forskningsrådets styre, som kvalitetssikrer søknadsbehandlingen og vedtar tildelingen. 

Thomassen, som er underdirektør for IT i forskning ved USIT, er svært fornøyd med at søknaden er antatt og ser fram til det videre arbeidet. 

Les mer i Khrono

Publisert 10. des. 2021 16:07 - Sist endret 10. des. 2021 16:28