2022

Bildet kan inneholde: smil, produkt, gul, font, projeksjonsskjerm.
Publisert 20. juni 2022 15:13

Mine studier er en IT-tjeneste som gir studenter full oversikt over timeplaner, emneoppmeldinger, beskjeder og nyttige verktøy. Tjenesten er utviklet på USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) på Universitetet i Oslo, og er nå en tjeneste som kan tas i bruk i hele UH-sektoren i Norge.

Publisert 23. mai 2022 10:45

Odd Petter Sand, som jobber i Seksjon for basis systemdrift på USIT, er nylig ferdig med sin disputas. Avhandlingen hadde undervisningsforskning, nærmere bestemt innenfor RUME (Research on Undergraduate Mathematics Education), som tema, og det er stor interesse for innholdet.