Autotekst – ny IT-tjeneste til UiO og UH-sektoren

USIT har pangstart på det nye året, og lanserer Autotekst.uio.no, et egenutviklet verktøy som gjør den nå pålagte tekstingen av video mye enklere. Autotekst bruker Google-tjenesten Speech-to-Text og er godt dokumentert i IT-sidene.

Video skal være nyttig for alle

– Med kravet om at all video som publiseres åpent på nett må tekstes, eksploderte behovet for et godt tekstingsverktøy, sier Dagfinn Bergsager, gruppeleder i Webseksjonen på USIT. Kravet om teksting kommer fra lovgivningen om universell utforming som alle universiteter og høyskoler er pålagt og følge. Her er det helt tydelig at videoer som publiseres på nett skal ha et tekstalternativ. Med digital undervisning under korona har mengden video økt betraktelig og UiO publiserer alene i snitt over 1000 timer med video på nett hver uke, fortsetter Bergsager. 

Enkere med Autotekst

I påvente av at sentral tjeneste for opptak av forelesninger får funksjonalitet for teksting av videoer har vi lansert denne tjenesten som kan hjelpe til med tekstingen. Vi har brukervennlige verktøy for å spille inn video, som tjenesten Forelesningsopptak og Zoom, og da må vi også ha brukervennlige verktøy for å tekste videoen forteller prosjektleder Erik Sandberg Michelsen. USIT bruker talegjenkjenningsteknologi fra Google som grunnmur, og har utviklet en UiO-tjeneste rundt den. Sandberg Michelsen fortsetter: – Autotekst, som vi nå har utviklet her på USIT, er enkel å bruke, og leder deg gjennom trinnene fram til teksten blir generert. Når teksten er gjennomgått og redigert, er det enkelt å bare laste opp ferdig redigert tekst til Vortex og legge den på videoen. Siden vi utvikler både Vortex og Autotekst her, er de tilpasset til hverandre. Tjenesten fungerer godt med opptak fra både Forelesningsopptak og Zoom, og kan også brukes med andre typer video og lydopptak gjort med mobilappen Nettskjema-diktafon. 

Teksting har vært tidkrevende og komplisert

Det finnes flere gode verktøy for å ta opp og publisere video, for eksempel Forelesningsopptak, men det har ikke alltid vært enkelt å tekste videoen. Det er tidkrevende å lytte, for så å transkribere, og teksten må også tidssynkroniseres med videoen. Selv med gode datakunnskaper er det mange som kommer til kort her, og i tillegg er det en mengde forskjellige verktøy å velge i. Men nå har vi altså et eget verktøy, som er tilpasset behovene til UiO og UH-sektoren og lagd veiledninger til hvordan disse fungerer. 

Skriv rett inn i et tekstdokument

Google-teknologien står for selve talegjenkjenningen, altså at det blir opprettet et tekstdokument med det som blir sagt i videoen, uten at du selv må skrive det inn. Autotekstverktøyet gjør det enkelt å laste inn lydspor og redigere og endre på teksten. Det kan være nødvendig hvis teknologien ikke har oppfattet riktig ord på. grunn av bakgrunnsstøy eller annet, eller hvis den som snakker bruker mye fyllord som "æææh" eller "emmmm". Når du er fornøyd med teksten, bare laster du opp dokumentet sammen med videoen til nettstedet der videoen skal vises. Resultatet er tekstet video, der teksten også er tidssynkronisert med videoen.  

Kvaliteten på norskgjenkjenning er vesentlig dårligere enn på engelsk. Vi forventer at dette vil bli bedre etterhvert.

Veien til lansering for UiO og UH-sektoren

En tidlig versjon av Autotekst var klar allerede i høst, og ble prøvd ut på Matematisk institutt og i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i LOS. – Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra de som var med på utprøvingen, sier Sandberg Michelsen. Etter utprøvingen og påfølgende justeringer ble Autotekst åpnet for alle på UiO, og nå kan også andre i UH-sektoren bruke verktøyet. – Når vi nå har et godt verktøy som er enkelt i bruk og kan hjelpe UiO og andre i sektoren med å bruke video bedre i undervisningen og også oppfylle lovkravene til universell utforming, da deler vi det gjerne, avslutter prosjektlederen. Autotekst er tilgjengelig for institusjoner i UH-sektoren i en pakke med FEIDE-innlogging, brukerstøtte, drift og utvikling. 

Tjenesten kan bestilles av alle som bruker FEIDE og dette har vi fått støtte fra BUFDIR til å utvikle. Tanken er at dette er en tjeneste som uansett kan fungere som en supplement som andre tjenester som tekster lydopptak fra diktafon eller video.

Publisert 12. jan. 2022 11:24 - Sist endret 14. jan. 2022 15:45