2 millioner Euro til opplæring i maskinlæring og kunstig intelligens

Med støtte fra EUs digitale opplæringsprogram skal USIT utvikle opplæringsopplegg for bruk av maskinlæring og kunstig intelligens i biomedisin.

USIT bidrar i europeisk nettverk for opplæring

Universitetet i Oslo, gjennom USIT, har lenge jobbet for at flere studenter og forskere skal ta i bruk tungregning. Dette har hjulpet mange til å løfte forskningen sin til et høyere nivå.  Prosjektet BIO Network for Training (BioNT), der UiO og USIT deltar, har nå fått tildelt 2 millioner Euro fra EUs digitale opplæringsprogram for å gjøre god opplæring om avansert regnekraft tilgjengelig for biomedisinske forskere og studenter i Europa. 

Vinn-vinn med kunnskapsdeling

Sjefsingeniør Sabry Razick ved USIT er glad for å kunne bidra:

– Universitetet i Oslo skal utvikle og levere open source-kurs med fokus på maskinlæring og kunstig intelligens for biomedisinske forskere og studenter. Til gjengjeld vil Universitetet og norske forskere kunne dra nytte av ikke bare det vi leverer, men også opplæring utviklet av de andre partnerne, som er de beste på sine felt, sier Razick.

Et bidrag til biomedisinen

Bio NT er et internasjonalt konsortium av akademiske enheter og småbedrifter, med mål om å tilby et opplæringsprogram for digital kunskap for bioteknologiindustrien og biomedisinsk sektor.

– Vi vil fokusere på å utvikle kompetanse på programvare og maskinvare som brukes i maskinlæring for biomedisinsk sektor, og formidle denne til fagfelt som enda ikke har fått tilstrekkelig utbytte av disse nye teknologiene, fortsettter Razick. 

Et nettverk av eksperter

Grunnpensumet vil henvende seg til ansatte og jobbsøkende med begrenset erfaring fra behandling, prosessering og visualisering av biologiske data og/eller bruk av dataverktøy for biologi. Det avanserte pensumet retter seg mot datarøktere, systemadministratorer og andre med ledende roller innenfor administrasjon og bruk av dataressurser på sine respektive arbeidsplasser. 

Fritt tilgjengelig kunnskap

BioNT bygger på ekspertisen i digital kompetanse-opplæring blant medlemmene og et stort nettverk av samarbeidspartnere med mål om å profesjonalisere databehandling innenfor livsvitenskap. Selve opplæringen vil foregå gjennom korte, digitale kurs og opptak av disse. Kursene blir å finne på en egen nettside, fritt tilgjengelig. 

 

Publisert 21. nov. 2022 09:33 - Sist endret 21. nov. 2022 09:33