USIT-ansatt får publisert artikler om undervisningsforskning

Odd Petter Sand, som jobber i Seksjon for basis systemdrift på USIT, er nylig ferdig med sin disputas. Avhandlingen hadde undervisningsforskning, nærmere bestemt innenfor RUME (Research on Undergraduate Mathematics Education), som tema, og det er stor interesse for innholdet. 

To artikler er publisert, og begge stammer fra et forskningsprosjekt hvor førsteårsstudenter ved UiO ble intervjuet. I disse intervjuene jobbet de med oppgaver som forskningsgruppen på CCSE hadde designet for at de skulle bruke matematikk og programmering i sammenheng. Dette resulterte da i to artikler, hvor førstnevnte beskriver utviklingsarbeidet med oppgavene slik at undervisere kan dra nytte av erfaringene som ble gjort. Den andre artikkelen er mer rettet mot undervisningsforskere og beskriver hvordan studentene koblet sammen matematikk og programmering, og hvordan dette hjalp dem.

Følgende er publisert:

  • Students’ Development of a Logarithm Function in Python Using Taylor Expansions: a Teaching Design Case Study
    • Abstract: We present here the lessons learned by iteratively designing a tutorial for first-year university students using computer programming to work with mathematical models. Alternating between design and implementation, we used video-taped task interviews and classroom observations to ensure that the design promoted student understanding. The final version of the tutorial we present here has students make their own logarithm function from scratch, using Taylor polynomials. To ensure that the resulting function is accurate and reasonably fast, the students had to understand and apply concepts both from computing and from mathematics. We identify three categories of such concepts and identify three design features that students attended to when demonstrating such understanding. Additionally, we describe four important take-aways from a teaching design point of view that resulted from this iterative design process.
  • Three cases that demonstrate how students connect the domains of mathematics and computing
    • Abstract: This study uses actor-oriented transfer perspective to investigate different ways in which students make connections across the domains of mathematics and computing. We interview first-year students at the University of Oslo as they work with a set of tutorials that we designed to integrate knowledge from both domains. The cases we present here demonstrate four different types of cross-domain connections: (a) mathematically reproducing the work of a computer program, (b) cyclically improving a program to produce better output, (c) coupling math to output to justify program improvements and (d) coupling math to code to justify program design. We provide rich examples of the ways in which students make these connections and discuss affordances for mathematical learning in this context.

Deltakere i arbeidet er Odd PetterSand (UiO), EliseLockwood (UiO og Oregon State University), Marcos D.Caballero (Uio og Michigan State University) og KnutMørken (UiO)

Publisert 23. mai 2022 10:45 - Sist endret 24. mai 2022 10:33