Ønsker tilbakemelding fra alle ansatte og studenter

Den 1. januar 2023 trer den nye, felles IT-organisasjonen for UiO i kraft. Organisasjonens visjon er å være brukerrettet, inkluderende og høykompetent, og allerede nå ser vi utslag av brukerrettingen i form av en undersøkelse som sendes til alle ansatte og studenter.

Bilde av spørsmål fra spørreundersøkelsen om IT på UiO

Er du fornøyd?

Petter Bjørbæk, underdirektør for den nye underavdelingen for IT-brukerkontakt og -servicesenter, er ivrig etter å komme i gang. – Vi begynner arbeidet vårt med å sende ut en brukerundersøkelse. Hvis vi skal gi studenter og ansatte bedre IT-tjenester og IT-støtte til forskning og utdanning i årene som kommer, så må vi vite hvordan IT-tilbudet på UiO blir oppfattet nå, slik at vi har noe å måle mot, forklarer han. 

  • Undersøkelsen var åpen fra 1. til 11. november.

En ny, felles IT-organisasjon

Bilde av Petter Bjørbæk, svat-hvitt, ung mann med kort hår
Petter Bjørbæk, ny underdirektør for ny underavdeling.

– Nå er det jo ikke slik at alt som har med IT å gjøre blir annerledes fra 1. januar, men det er da vi starter. Det de fleste vil merke med én gang, er at vi har ett, felles kontaktpunkt inn mot IT. De IT-ansatte dere er vant til å ha kontakt med, vil fortsatt sitte på samme sted og være de stedlige representantene som hjelper dere, men vi ønsker etter hvert at de fleste henvendelsene går til IT-hjelp. Da kan vi sortere ut det som enkelt kan løses straks, og se hva som krever personlig oppmøte eller besøk fra en IT-ansatt. De som jobber ute på enhetene skal sørge for at kunnskapen om både enkeltpersoners behov, prosjekter og fagfelt videreføres og utvikles, fortsetter Petter Bjørbæk.

Den konkrete planleggingen

Arbeidet med å finne riktig form for den nye organisasjonen har pågått lenge, og har sitt utspring i at Universitetsstyret vedtok at UiO skal ha en felles IT-organisasjon. Nå er arbeidet i en veldig spennende fase for alle som skal gå inn i den nye organisasjonen fra nyttår, for det er nå de konkrete planene legges. – Den nye IT-organisasjonen har som mål å fokusere kreftene inn mot forskning og utdanning, og å være mer tilpasningsdyktig. Vi skal støtte den verdensledende forskningen og utdanningen som UiO leverer, og vi skal tilpasse oss og UiO til den økende digitaliseringen og det forrykende tempoet teknologiene utvikler seg i, forteller Bjørbæk. – Det er alltid til syvende og sist de som bruker IT-løsningene som kan si om vi lykkes eller ikke, så med utgangspunkt i denne undersøkelsen kan vi vurdere utviklingen i hvor fornøyd folk er i tiden som kommer. 

Hva skjer?

Den nye IT-organisasjonen trer i kraft fra nyttår, og mange av de store endringene er internt i organisasjonen. For alle som bruker IT på UiO vil omleggingen først og fremst merkes ved at det kommer et felles kontaktpunkt for henvendelser. Du skal ikke trenge å lure på hvem du skal kontakte, for enten blir henvendelsen din løst ved første kontakt, eller den blir videresendt til riktig sted. Men som alle vet, så trenger vi litt tid til å venne oss til endringer, så ingen vil bli avvist fra de gamle kontaktpunktene. De IT-ansatte blir heller ikke flyttet, så det vil være kjente fjes som møter oss også etter nyttår. Husk også at du alltid finner oppdatert oversikt over IT på UiO, inkludert kontaktpunkter, på uio.no/tjenester/it/.

 

Publisert 2. nov. 2022 12:25 - Sist endret 14. nov. 2022 08:50